Auditories

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

Analitzem la situació actual de la teva empresa per detectar tot el que s'està fent i si s'està fent correctament, complint amb la normativa i lleis vigents.
Us podem ajudar en:

Auditories financeres.

Auditories judicials.

Auditories de protecció de dades.

Auditories de seguretat.

Auditories de comptes justificatius de subvencions.

Auditories de fets concrets.

Auditories laborals.

Auditories de procediments (llei de contractació del sector públic).

Auditories d'explotació.

Altres.

Som globals

ALTRES SERVEIS ECONÒMICS