COMPTABILITAT

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

La comptabilitat és un pilar bàsic pel desenvolupament i creixement de la vostra empresa. A Faura SanMaRTÍN som especialistes en la gestió comptable de negocis.
Us podem ajudar en:

Extractes comptables.

Balanços.

Analítica de pèrdues i beneficis.

LLibre de factures.

Consolidació d'estats fiancers.

Reconstrucció comptable.

 

Planificació financera.

Plans de viabilitat.

Reestructuracions. 

Auditoríes comptables.

Plans de negoci.

Som globals

ALTRES SERVEIS ECONÒMICS