Dret Fiscal

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

El dret fiscal és una branca del dret públic que s'encarrega d'estudiar l'origen, la transmissió, la modificació i l'extinció de les relacions jurídiques tributàries entre els particulars i l'estat.
Us podem ajudar en:

Fiscalitat d'empreses familiars

Fiscalitat immobiliària

Defensa del contribuent en procediments de comprovació i inspecció.

Operacions de reestructuració empresarial

Fiscalitat general: imposició directa i indirecta

Compliment llei blanquo capital

Fiscalitat de no residents

Gestió comptable

Informes econòmics i pericials

 

Fiscalitat d'empreses familiars

Fiscalitat immobiliària

Defensa del contribuent en procediments de comprovació i inspecció.

Operacions de reestructuració empresarial

Fiscalitat general: imposició directa i indirecta

Compliment llei blanquo capital

Fiscalitat de no residents

Gestió comptable

Informes econòmics i pericials

Som globals

ALTRES SERVEIS ECONÒMICS