Dret mercantil

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

El dret mercantil és la branca del dret privat que regula el conjunt de normes relatives als comerciants en l'exercici de la seva professió, els actes de comerç legalment qualificats com a tals i les relacions jurídiques derivades de la seva realització.
Us podem ajudar en:

Dret de societats

Dret concursal

Dret bancari

Reestructuracions societàries, adquisició i transmissió d'empreses

Contractes mercantils

Pactes de socis

Acords d'inversió

Dret de societats

Som globals

ALTRES SERVEIS jurídics