Dret penal

Business
Center

Planned completion date
3rd quarter 2022

El dret fiscal és una branca del dret públic que s'encarrega d'estudiar l'origen, la transmissió, la modificació i l'extinció de les relacions jurídiques tributàries entre els particulars i l'estat.
Us podem ajudar en:

Dret penal econòmic-patrimonial

Dret penal societari i empresarial

Delictes contra les administracions públiques

Delictes contra els drets dels treballadors

Responsabilitat per negligència professional

Dret penal del medi ambient

Dret penal urbanístic

Delictes contra la seguretat col·lectiva

Delictes contra la salut pública

Delictes contra l'administració de justícia

Delictes contra l'ordre públic

Delictes contra les relacions familiars

Dret penal del menor

Som globals

ALTRES SERVEIS ECONÒMICS